Utvidet tilgang til skattelistene 2015

Vi gir deg en enkel guide for hvordan du kan finne frem til skattelistene i 2015. Det behøver ikke å være vanskelig å finne frem til skattelister med lønn, formue og betalt skatt.

Publisering av skattelistene er en særnorsk ordning som har som mål å skape et transparent samfunn hvor det skal være vanskelig å for innbyggere å komme seg unna skatteunndragelse. En fri publisering av skatteinformasjon gjør det enklere for hver enkelt av oss å varsle skattemyndighetene om personer som en mistenker unndrar inntekt fra beskatning.

Tidligere var skatteinformasjon offentlig tilgjengelig gjennom aviser. Det var ikke mye oppmerksomhet rundt skattelistene før avisene valgte å publisere dette på nettet. Nettpublisering av skattelistene gjorde det enkelt å søke opp informasjonen fra PC og mobil. Når tilgjengeligheten ble større, vokste også motstanden mot ordningen.

I en kort periode var det flere nettsider som spesialiserte seg på å ta i bruk informasjonen tilgjengelig i skattelistene og det ble flittig publisert både seriøse og useriøse artikler basert på informasjonen.

I 2013 besluttet politikerne at alle søk i skattelistene skulle loggføres. I tillegg til at søkene ble loggført ble også personer varslet dersom noen søkte opp dine detaljer. Dette betyr at dersom du søker opp informasjon fra skattelistene for en person du mistenker for skatteunndragelse er det enkelt for denne personen å vite hvem som har varslet myndighetene.

Den særnorske ordningen kan da virke mot sin hensikt da personer med noe å skjule enkelt kan spore opp personer som har søkt om skatteinformasjon.